Nieuwe inzichten en keuzes...


Reflecta, psychologenpraktijk te Brugge.

Eerst en vooral hoef je eigenlijk niet per se een probleem te hebben om een psycholoog te consulteren. Ieder individu kan er baat bij hebben. Met een gesprek kan je nieuwe inzichten verwerven en van daaruit nieuwe keuzes maken...

Reflecta, de psychologenpraktijk van Maarten Vandewalle te Brugge, wil vooral jongeren en volwassenen nieuwe inzichten bijbrengen. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe keuzes, die op zich je geluk kunnen sturen. Reflecta wil samen met jou die uitdaging aangaan. Op die manier pakken we een heel divers aantal thema's aan.

Onze praktijk is vooral gespecialiseerd in het coachen en oriënteren van jongeren en volwassenen.  Reflecta zal inzicht geven in je manier van doen en denken, zal je bewust maken van je denk- en voelpatronen en je een zetje geven om veranderingen in je leven door te voeren. In die zin helpen we je om efficiënter en gelukkiger door het leven te gaan.

Bij zowel studiekeuzes en relaties werd aangetoond dat dit de meest bepalende kantelpunten kunnen zijn in je leven. Ze kunnen je de juiste energie geven of net niet. Optimale keuzes zijn dan ook zeldzaam, meestal omdat ze alleen genomen werden. Soms weet je ergens zelf wel wat de juiste keuze is, maar heb je nog net dat extra duwtje nodig...

 
Don’t fear change. Change fear.